L O A D I N G

Blog

"Slikarstvo je neizostavni deo moje prirode, nešto od čega nema bega. Ideje o slikama me proganjaju dok god ih ne prenesem na platno. Tako nastaju imaginarni svetovi i počinju bitke na platnu do poslednjeg poteza.”