L O A D I N G

„Kada vas umetnost iznova oživljava, ne preostaje vam ništa drugo no da stvarate." Šariz

View Gallery

„Mikrokosmos je nepresušni izvor inspiracije." Šariz

View Gallery

„Umetnost je vibrirajuća snaga koja nadilazi trenutak stvaranja i otvara vrata večnosti." Šariz

View Gallery

„Kad se jednom uhvatite u koštac sa stvaralaštvom, nema vam bega." Šariz

View Gallery